EST RUS ENG LAT
 
 
 
Firmast Kursused Pildigalerii Kontakt Registreeri
 
   
  Kategooriad
Prindi
 
¤ B-kategooria
¤ A-kategooria
¤ Lõppastme koolitus
¤ A1,A2-kategooria
¤ C-kategooria
¤ CE-kategooria
 
MNT.EE
TESTID

 
 
 

Juhtimisõigus antakse Eesti kodanikule, kelle alaline elukoht on Eestis, ja elamisloa alusel Eestis viibivale välismaalasele, kui nende vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kui nad on saanud vastava ettevalmistuse ning edukalt sooritanud nõutavad liiklusteooria- ja sõidueksami.  

Juhi vanuse alammäär
Olenevalt mootorsõiduki kategooriast võib (välja arvatud piiratud juhtimisõiguse juhtudel) juhtimisõiguse anda isikule, kes on vähemalt:

- 16-aastane – A1-alamkategooria mootorratas, B1-alamkategooria auto, R-kategooria mootorsõiduk;
- 18-aastane – A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 25 kW või eri-võimsus ei ületa 0,16 kW/kg, B-kategooria auto, C1-alamkategooria auto, T-kategooria mootorsõiduk;
- 21-aastane – A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ületab 25 kW või erivõimsus ületab 0,16 kW/kg; C-, D-kategooria ja D1-alamkategooria auto.

Liiklusseaduse paragrahv 32 lõigetes 1 ja 2 nimetatud õppesõit või sõidupraktika on lubatud B-kategooria ja B1-alamkategooria autoga, A1-alamkategooria mootorrattaga alates 15,5-aastaselt ja R-kategooria mootorsõidukiga alates 14,5-aastaselt ning C1-alamkategooria autoga alates 17-aastaselt.
C-, D-kategooria auto ja CE-kategooria autorongi juhtimise õiguse võib anda vähemalt 18-aastasele kaitseteenistuse ajateenijale üksnes teenistusülesannete täitmiseks.

 
     
  www kujundamine